Pharmtax.pl doradztwo podatkowe dla firm farmaceutycznych

Pozostałe usługi

Kontakt:

PharmTax

Doradztwo dla firm sektora farmaceutycznego

PharmTax jest specjalistyczną Kancelarią doradczą specjalizującą się w obsłudze klientów z szeroko rozumianej branży farmaceutycznej.

PharmTax wywodzi się z praktyki w obsłudze firm farmaceutycznych w specjalistycznych grupach doradczych firm z „wielkiej czwórki”. Podstawą usług świadczonych przez naszą Kancelarię jest bezpośredni kontakt uprawnionego doradcy podatkowego z klientem. Bezpośrednia realizacja usługi przez doradcę podatkowego, brak pośrednictwa niewykwalifikowanych asystentów gwarantuje wysoką jakość usług, pozwala na znaczne skrócenie terminów realizacji oraz znacznie obniża jej koszt. Więcej

Podatki międzynarodowe i transfer pricing

Świadczymy wyspecjalizowane usługi doradztwa w zakresie opodatkowania oraz tworzenia struktur międzynarodowych Więcej...

Finanse i księgowość

Świadczymy usługi w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych, bieżącej asysty księgowej oraz doradztwa księgowego. Więcej...

Bieżące doradztwo podatkowe

Kancelaria prowadzi obsługę w zakresie doraźnego doradztwa podatkowego, jak również usługi doradztwa on-line polegające na udzielaniu, krótkich, pewnych odpowiedzi na pytania podatkowe związane z codziennym prowadzeniem spraw firmy Więcej...

Przeglądy podatkowe i due diligence

Przeglądy podatkowe pozwalają na zidentyfikowanie ryzyk podatkowych związanych z prowadzoną działalnością.

Due diligence to usługi polegające na ocenie kondycji finansowej firmy będące podstawą do negocjacji ceny przejęcia lub kupna firmy. Więcej...

Obsługa kontroli skarbowych oraz sporów z organami skarbowymi

Uczestnictwo profesjonalnego doradcy podatkowego w trakcie kontroli skarbowej nie tylko przyczynia się do zmniejszenia zaangażowania pracowników Spółki, ale przyczynia się do szybszego zakończenia kontroli, jak również może pozwolić na uniknięcie niekorzystnych dla Spółki decyzji.

Udział doradcy podatkowego w trakcie postępowania przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi, nie tylko daje komfort profesjonalnej kontroli nad przebiegiem postępowania, ale w większości wypadków pozwala na zmniejszenie ewentualnych sankcji. Więcej...

tel. +48 (61) 898 36 58

fax.:+48 (61) 898 36 59

 

e-mail:biuro@pharmtax.pl

 

PharmTax jest znakiem towarowym należącym do Krzysztofa Czekalskiego, doradcy podatkowego nr 09858.

 

Niniejsza strona internetowa, a także jej zawartość podlega prawom autorskim.